Kebangkitan Islam bermula dari timur

"Sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat dan paling hampir tempat duduknya ialah ketua (pemimpin) yang adil, dan orang yang paling dibenci oleh Allah pada hari kiamat dan baginya azab yang paling pedih ialah ketua (pemimpin) yang zalim". (Hadis riwayat Imam Ahmad)

Selain mengatakan bahwa Islam akan kembali gemilang di akhir zaman, Rasulullah SAW juga mengisyaratkan juga bahwa kebangkitan itu akan bermula dari Timur. Banyak hadis-hadis mengenai hal ini di antaranya : Telah mengeluarkan Tabrani dalam Al Ausat, dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW telah mengambil tangan Ali dan bersabda : “Akan keluar dari sulbi ini pemuda yag memenuhi dunia dengan keadilan (Imam Mahdi). Bilamana kamu melihat yang demikian itu, maka wajib kamu mencari Pemuda dari Bani Tamim itu, dia datang dari sebelah Timur dan dia adalah pemegang bendera Al Mahdi”. (dari kitab Al Hawi lil Fatawa oleh Imam Sayuti).

Dalam dunia Islam ada dua Timur, yaitu Timur Tengah dan Timur jauh (Asia Tenggara). Bila diukur dari segi peluang, kewibawaan dan pengamalan Islam, Timur jauh mengatasi Timur Tengah. Besar kemungkinan Timur yang dimaksud dalam hadist adalah Timur jauh (Asia Tenggara). Di Timur jauh satu bangsa yang menonjol pengamalan Islamnya dan belum pernah menjadi empire dunia adalah bangsa Melayu yang meliputi terutama Indonesia dan Malaysia, selain Brunei, Selatan Thai, dan Mindanao. Tahap kebangkitan dan pengamalan Islam di Indonesia dan Malaysia melebihi bangsa lain di Timur Tengah seperti Turki, Saudi, Mesir, Siria, Jordan, Irak, Iran dan sebagainya. Ditinjau dari sudut ini bangsa Melayu sudah mempunyai sifat asas untuk mulai mewarisi dunia Islam yaitu : beramal soleh.

Beberapa tokoh dan penulis dunia diantaranya : Malik bin Nabi (penulis Perancis), Dr. Abdus Sallam Harras (Univ. Qarawiyyun Maroko), Judith Nagata (penulis Amerika), Mahmud Bajahji (mantan PM Irak) juga meyakini bahwa kebangkitan Islam akan bermula dari Asia Tenggara, dengan tulang punggungnya Indonesia dan Malaysia.

Peningkatan pengamalan Islam terutama di kalangan pemuda dan intelektual Indonesia dan Malysia cukup merisaukan barat. Dalam laporan (bertanggal 27-5-1998) yang ditulis oleh beberapa senator Perancis yang berkunjung ke Indonesia, terlihat betapa barat khawatir terhadap meningkatnya pengamalan Islam terutama oleh kalangan pemuda, mahasiswa dan intelektual. Mereka juga menyoroti meningkatnya muslimah Indonesia yang berjilbab, meningkatnya jumlah orang yang pergi haji sehingga harus diberi kuota, meningkatnya jumlah orang yang komit terhadap Islam dalam pemerintahan dan parlemen dll. Dalam laporan tersebut mereka mengkhawatirkan 2 hal yaitu Indonesia akan menjadi Republik Islam atau akan menjadi salah satu pusat fondamentalis dunia.


Dalam sebuah wawancara dengan tabloid Siar, mantan Presiden Suharto mengatakan bahwa dirinya ‘dilengserkan’ oleh sebuah konspirasi nasional dan internasional yang tidak suka melihat Islam di Indonesia maju dan diamalkan rakyatnya. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, pengamalan Islam oleh kaum muslim yang semakin meningkat dan tingkat pertumbuhan ekonomi (sebelum 1998) yang tinggi, Indonesia di bawah kepemimpinan HM Suharto merupakan ancaman potensial bagi barat. Apalagi HM Suharto mulai dianggap orang sebagi tokoh Islam dunia yang membela kepentingan Islam diantaranya membela muslim Bosnia dengan membangun masjid HM Suharto, dan mencetuskan D-8 sebagai wadah kerjasama negara-negara Islam Besar dunia (tabloid Damai no. 15 1999). Maka di susunlah suatu strategi untuk menghambat kemajuan Islam di Indonesia bahkan kalau mungkin menghancurkannya. Hasil dari strategi ini dapat kita lihat sekarang ini di Indonesia di mana semua aspek kehidupan belum lagi berjalan dengan baik. Rakyat belum merasa aman, kemiskinan semakin membesar, perekonomian hancur, walaupun sekarang mulai agak membaik.
Di antara modal utama Asia tenggara khsusunya Indonesia dan Malaysia untuk menjadi tapak kebangkitan Islam dunia adalah

1. Rakyat yang beriman dan bertaqwa
Ini adalah faktor utama. Seperti bangsa Arab dan Turki yang pernah membangun empire dengan kekuatan iman dan taqwa, bangsa Melayu juga akan menempa sejarah dengan kekuatan tersebut. Syiar dan pengamalan Islam di kalangan bangsa Melayu telah diakui oleh banyak pihak, baik umat Islam bangsa lain taupun umat selain Islam.
Meningkatnya pengamalan islam dalam jiwa bangsa Melayu ini adalah lahir dari jiwa yang bertaqwa, seprti firman Allah dalam Al Qur’an :
“Barang siapa yang melahirkan syiar itu dari hati yang bertaqwa” QS Al Haj 32.
Begitu juga dengan cara hidup mengikut sunnah,s emakin hari semakin mendapat tempat di hati rakyat. Keinginan kepada Islam datang dari rakyat dengan penuh kesadaran dan penghayatan hasil dari dakwah dan tarbiyah yang diperjuangkan dengan lemah lembut, lunak, berhikmah, serta meyakinkan. Bukan dilobi dengan rasa marah dan semangat yang tidak menentu.
Arus kebangkitan rakyat yang menginginkan Islam ini demikian hebat, sehingga menyebabkan seluruh peringkat masyarakat tunduk kepada islam secara sukarela. Terbentuklah sistem asuransi, jual beli, perbankan, universitas dan berbagai institusi pendidikan, ekonomi, budaya, sosial, kesehatan dll secara islam. Riba, judi, pemameran aurat, pergaulan bebas dan lain-lain kemungkaran semakin mendapat tantangan dan ditinggalkan.

2. Jama’ah Islam yang bercita-cita besar
Di Asia tenggara khususnya Indonesia dan malaysia banyak jamaah dan kelompok dakwah Islam pimpinan Melayu yang bercita-cita besar, dan telah memulai ketrja-kerja yang bertaraf internasional untuk merealisasikan cita-cita mereka. Dengan pendekatan dakwah dan tarbiyah, jamaah Islam dari Timur itu bergerak ke seleuruh dunia tanpa mengenal batas politik, geografi, bangsa dan negara.
Gerakan dakwah yang bersifat universal dan global mempunyai wawasan yang lebih luas. Tidak seperti partai politik yang membatasakan perjuangannya hanya untuk menguasai sebuah negara, kelompok nasionalis yang memperjuangkan kepentingan suatu bangsa, atau bisnismen yang mencari keuntungan materi.
Cita-cita besar jamaah dakwah Islamiah ialah mengislamkan dunia dengan menelusuri hadist Rasulullah SAW. Mereka sedang bekerja keras untuk merealisasikan janji Allah tsb, sebagaimana para pejuang islam dahulu menagih janji Allah. Abu Ayub Al Anshari sanggup mati untuk membuktikan hadist Rasulullah bahwa Konstantinopel (Istambul) yang menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Romawi, akan jatuh ke tangan Islam. Perjuangan membuktikan janji Rasulullah tentang jatuhnya Konstantinopel ke tangan Islam ini dilanjutkan terus oleh para pejuang islam sampailah kota tersebut benar-benar jatuh di tangan Muhammad Al Fateh. Cita-cita besar inilah yang sedang memebara dalam jamaah islam di Timur itu. Ingin membuktikan sabda Rasulullah SAW bahwa Islam akan gemilang kembali di akhir zaman dan bermula dari Timur.

3.Pemimpin islam yang berwibawa
Kewibawaan pemimpin Islam Melayu bukan saja diakui dan disegani di Asia tenggara, tetapi juga telah diakui oleh banyak orang di luar Asia Tenggara. Walaupun musuh-musuhnya semakin benci, tetapi penerimaan dari orang-orang yang cinta ekbenaran di seluruh dunia semakin meningkat. Kewibawaan dan penerimaan ini bukan karena harta, kuasa atau kepentingan duniawi, tetapi karena akhlak, ketabahan, keberanian, kasih sayang, fikrah dan uslub perjuangannya demikian menonjol.
Kini pemimpin islam melayu bukan saja mendapat kepercayaan, keyakinan dan harapan dari orang Melayu, tetapi juga umat islam di negara-negara lainnya seperti China, Uzbekistan, Turki, Pakistan, Timur Tengah dan Eropa. Majelis perbincangan dan mudzakarah dengan para pemimpin dan tokoh masyarakat setempat telah seringkali dilakukan. “Islam akan bangkit dari tempat kamu”, kata Dr. Abdul sallam Harras, dosen senior di jamiah Qarawiyyun (Universitas Islam tertua di dunia, dibangun 200 tahun sebelum Al Azhar di Kairo). “Imam dari Timur…”, kata mahasiswa Universitas tashken, Uzbekistan.

4. Fikrah (minda) yang global
Fikrah pemimpin islam Melayu yang mempunyai tafsiran terkini dalam memahami dan mengamalkan Islam serta menerapkan kaedah-kaedah perjuangan sudah diakui dan terbukti keunggulannya. Kalau dulu pejuang islam hanya mengambil kaedah Hassan Al banna, Sayyid Qutb, Maududi dll., kini sudah banyak yang mengambil kaedah perjuangan dan fikrah dari pemimpin Islam Melayu tersebut, baik secara sadar ataupun tidak disadari. Industri pemikiran Islam pemimpin Islam Melayu sudah beredar di berbagai belahan dunia, tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga mencakup Timur Tengah, Uzbekistan dan Eropa. Islam yang diperjuangkan oleh bangsa melayu lebih lunak, berhikmah dan berkesan dari pada yang diperjuangkan oleh pejuang-pejuang Islam dari Timur Tengah dan belahan bumi lainnya.

5. Asas peradaban yang kukuh
Jamaah Islamiah pimpinan Melayu juga sudah membangun asas kemajuan material yang syumul dan mencakup segala spek kehidupan manusia. Di masa yang akan datang potensi masyarakat untuk hidup secara Islami sangat cerah. Peradaban yang dibangun di atas pembangunan insan di tingkat jamaah (thoifah) sudah sangat kukuh dan sistem-sistem hidup Islam yang dibangunkan dalam jamaah tersebut hanya menunggu waktu saja untuk berkembang ke peringkat daulah (negara) dan ummah (empire). Bagaikan benih-benih yang subur, suatu model kehidupan yang Islami dalam segala aspek kehidupan sudah tersedia untuk dicontoh oleh masyarakat dunia. Sistem kebudayaan, pendidikan, dakwah, ekonomi Islam dll, yang diperjuangkan oleh jamaah islam dari melayu (Asia tenggara) tersebut mendapat tempat di Uzbekistan, negara-negara barat, Timur Tengah, Turki, Pakistan dll.
Sistem hidup dan uslub membangunkan umat islam ini sudah diakui oleh kalangan cendikiawan. Berpuluh-puluh sarjana, magister dan doktor dari universitas-universitas ternama di Asia tenggara dan Eropa (Sorbone, Oxford … dll) telah dihasilkan dengan menyiapkan tesis tentang sistem hidup islam dan uslub perjuangan jamaah ini. Seorang penguji doktor dari Universitas Oxford, Prof. Kent, ketika menguji sebuah disertasi tentang sistem sosial ekonomi jamaah tersebut, mengatakan bahwa “mereka akan membuat suatu revolusi sosial tidak lama lagi”.

6. Pejuang-pejuang Islam yang gigih
Rakyat melayu bukanlah rakyat yang malas seperti yang digembar-gemborkan oleh barat selama ini. Hal ini sengaja dibuat oleh penjajah dulu untuk meracun semangat perjuangan dan jihad orang melayu. Sejarah telah membuktikan bagaimana rajin dan gagah beraninya pejuangpejuang melayu dalam menegakkan kebenaran dan mengusir penjajah. Kalau dulu kegigihan pejuang-pejuang melayu itu dibentuk oleh tantangan-tantangan external, sekarang sifat itu disuburkan oleh faktor internal yaitu pembinaan roh islamiah.
Ternyata pejuang-pejuang islam Melayu telah dididik dan dilatih serta dihadapkan dengan berbagai suasana, ujian dan kerja-kerja yang memerlukan jiwa, ruh dan fisik yang kuat serta gigih. Dai-dai Melayu telah menjadi pembuka dakwah islam di negara-negara islam ex. Uni Soviet : Uzbekistan, Kazakhastan dan Turkmenistan. Perjalanan-perjalanan dakwah di berbagai negara tersebut telah membuktikan betapa mubaligh Islam melayu memang kuat dan gigih berhadapan dengan cuaca, cara hidup, makan minum dan ragam manusia yang berbeda. Walaupuns ekarang ini adalah era perang fikiran bukan perang senjata, namun sifat kuat dan gigih ini tetap diperlukan untuk menyampaikan sistem dan cara hidup Islam ke seluruh pelosok dunia.

7. Sumber Alam yang kaya.
Negara-negara di Asia Tenggara adalah negara-negara yang kaya dengan sumber daya alam dan energi, baik yang ada di permukaan bumi berupa hutan, tanah yang subur, flora dan fauna yang beraneka ragam, maupun yang berada di dalam bumi yang berupa tambang-tambang minyak, gas bumi, emas dan berbagai jenis mineral lainnya. Begitu juga dengan kekayaan lautnya, baik yang berupa potensi perikanan maupun potensi pertambangan bawah laut. Di natuna misalnya telah ditemukan cadangan gas bumi terbesar di dunia. Kekayaan alam ini merupakan modal tambahan untuk memperjuangkan sistem hidup Islam ke seluruh dunia.

8. Jumlah penduduk yang banyak
Jumlah umat islam melayu yang ada di Asia tenggara lebih dari 200 juta oran. Jumlah ini lebih besar dari jumlah gabungan umat islam yang ada di seluruh negara-negara Arab. Ini merupakan jumlah besar yang mampu mencipta sejarah, dan sangat dikhawatirkan oleh barat. Gelombang kebangkitan Islam alam melayu kalau berhasil digerakkan dengan iman dan taqwa adalah satu gelombang dahsyat yang Insya Allah tidak akan mampu dihadapi oleh kekuatan dunia manapun. Baik dari segi pemikiran, cara hidup maupun kerohanian.


5. Pemuda Bani Tamim Pemimpin Kebangkitan Islam di Asia Tenggara
Mengenai kebangkitan Islam dan pemimpinnya dari Timur ini rasulullah telah memberi isyarat melalui banyak hadistnya diantaranya : Telah mengeluarkan Ibni Abi Syaibah dan Nu’aim bin Hammad dalam Al Fitan dan Ibnu Majah dan Abu Nu’aim dari Ibnu Mas’ud, katanya : “Ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba datang sekelompok anak-anak muda dari kalangan Bani Hasyim. Apabila terlihat akan mereka, maka kedua mata Rasulullah berlinang air mata dan wajah beliau berubah. Akupun bertanya : “Mengapakah kami melihat pada wajahmu, sesuatu yang kami tidak sukai?”. Beliau menjawab : “Kami Ahlul bait telah Allah pilih untuk kami akhirat lebih dari dunia, kaum kerabatku akan menerima bencana dan penyingkiran sepeninggalanku kelak, sampai datangnya suatu kaum dari sebelah timur yang membawa bersama mereka panji-panji berwarna hitam. Mereka meminta kebaikan, tetapi tidak diberikannya. Maka mereka pun berjuang dan memperoleh kemenangan. Lalu diberikanlah apa yang mereka minta itu, tetepi mereka tidak menerimanya hingga mereka menyerahkannya kepada seorang lelaki dari kaum kerabatku yang memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi dipenuhi dengan kedurjanaan. Siapa diantara kamu yang sempat menemuinya, maka datangilah mereka walalupun merangkak di atas salji. Sesungguhnya dialah Al Mahdi.” (dari kitab Al Hawi lil Fatawa oleh Imam Sayuti)
Telah mengeluarkan Tabrani dalam Al Ausat, dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW telah mengambil tangan Ali dan bersabda : “Akan keluar dari sulbi ini pemuda yag memenuhi dunia dengan keadilan (Imam Mahdi). Bilamana kamu melihat yang demikian itu, maka wajib kamu mencari Pemuda dari Bani Tamim itu, dia datang dari sebelah Timur dan dia adalah pemegang bendera Al Mahdi”. (dari kitab Al Hawi lil Fatawa oleh Imam Sayuti).
Kedua hadist di atas dapat ditafsirkan bahwa kebangkitan Islam di Timur dibangunkan oleh seorang Pemuda dari Bani Tamim. Bani tamim adalah salah satu cabang dari kabilah Quraisy. Pemuda inilah yang kan menyerahkan kekuasaan (panji-panji hitam) kepada Al Mahdi. Dengan kata lain perjuangannya dan perjuangan Al mahdi berkait erat dan sambung-menyambung.
Pemuda Bani tamim ibarat stop kontak (switch), sedangkan Imam Mahdi sebagai lampunya. Apabila stop kontak tidak ditekan, maka lampu tidak akan menyala. Artinya Imam Mahdi belum akan zahir bila Pemuda Bani Tamim belum membuat tapaknya.
Kalau diibaratkan membangun rumah, pemuda Bani Tamim adalah orang yang membangun pondasinya. Untuk membangun rumah yang kokoh, tentulah pondasi harus kuat. Imam Mahdi bertugas membangun rumah tersebut, melengkapinya dengan dinding, atap, pintu, jendela lantai dsb.
Mengingat besarnya peranan pemuda Bani Tamim sebagai perintis jalan Imam Mahdi, dan semakin dekatnya kegemilangan Islam tersebut, tentulah pemuda Bani Tamim itu sudah ada bahkan sudah hampir menyelesaikan pembangunan tapaknya. Tentulah ia berada di Timur (Asia tenggara?). Siapakah dia? Inilah yang harus kita cari jawabannya dan bila kita temukan maka wajib bagi kita bergabung dengannya serta ikut berperan serta dalam perjuangannya. Bersamanya Insya Allah kita akan mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat.

Sumber 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

4 Tipe Bos

Tips Galau

Biar Keliatan Pinter: Otak Kiri atau Otak kanan?